Indvandring i et EU-retligt, nationalretligt og økonomisk perspektiv

Forfatter:Dorthe Kristensen
Udgivelsestidspunkt:November 2011
Pris:99,00 kr. inkl. moms.
ISBN:978-87-92673-08-4

Om bogen:

Bogen beskæftiger sig navnlig med spørgsmålene

  1. Hvad går reglerne om personers frie bevægelighed og opholdsdirektivet ud på?
  2. Hvad siger Metock-dommen?
  3. Har de danske EU-familiesammenføringsregler ændret sig siden Metock-dommen, og hvordan ser de danske udlændinge- og familiesammenføringsregler ud? I hvilket omfang fører Danmark en stram udlændingepolitik overfor indvandrere og familiesammenførte tredjelandsborgere? Dette skal ses i relation til EU-reglerne.
  4. Hvilken type indvandrere kommer til Danmark, og bidrager de til finanspolitisk holdbarhed i landet?
  5. Er det samfundsøkonomisk fornuftigt at føre en stram udlændingepolitik i lyset af, at Danmark mangler arbejdskraft på længere sigt?

Bestilling

Bestil din bog ved at klikke BESTILLING foroven på siden eller køb den hos din boghandler.

Tilbage

BOGUNIVERS ApS
Vestergade 3, 8000 Aarhus C
T: 82 82 81 81
E: mail@bogunivers.dk