Sanktionerne ved krænkelse af EU-udbudsreglerne - med særlig henblik på "uden virkning"

Forfatter:Julius Erik Præstgaard Nielsen
Udgivelsestidspunkt:Oktober 2011
Pris:99,00 kr. inkl. moms.
ISBN:978-87-92673-06-0

Om bogen:

Formålet med bogen er at belyse, hvilke konsekvenser implementeringen af direktiv 2007/66/EF har for sanktionssystemet ved overtrædelser af udbudsreglerne.

Bogen undersøger, hvilke sanktions- og reaktionsmuligheder Klagenævnet for Udbud og domstolene har, når en offentlig ordregiver overtræder reglerne om udbud.

Bogen indeholder følgende hovedemner:

  • Sanktions- og reaktionsmuligheder i håndhævelsesloven
  • Erstatning til den forbigåede tilbudsgiver
  • Opsættende virkning
  • ”Uden virkning”

Med indførelsen af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. blev muligheden for at erklære en kontrakt ”uden virkning” indført i dansk ret. Loven er imidlertid tavs omkring, hvilke konsekvenser ”uden virkning” har for de parter, som bliver frataget den ulovlige kontrakt. Konsekvenserne undersøges i bogen for at skabe oversigt over den nye lovs virkning.

Om forfatteren/forfatterne:

Bogens forfatter Julius Erik Præstgaard Nielsen er uddannet Cand. Jur. fra Aarhus Universitet.

Bestilling

Bestil din bog ved at klikke BESTILLING foroven på siden eller køb den hos din boghandler.

Tilbage

BOGUNIVERS ApS
Vestergade 3, 8000 Aarhus C
T: 82 82 81 81
E: mail@bogunivers.dk