Ændringerne i boligreguleringslovens bestemmelser om lejefastsættelse pr. 1. juli 2020

Forfatter:Cecilie Bentzen Meinertz
Udgivelsestidspunkt:
Pris:99 kr. inkl. moms.
ISBN:978-87-92673-28-2

Om bogen:

Denne bog handler om ændringerne i boligreguleringslovens bestemmelser om lejefastsættelse pr. 1. juli 2020.

Ændringen af BRL § 5, stk. 2 skete med det formål at indføre en huslejebremse for at dæmpe udviklingen i huslejeniveauet for de gennemgribende forbedrede lejemål. Til at effektuere denne huslejebremse i BRL § 5, stk. 2-lejemålene blev en række lovændringer gennemført, herunder afskaffelse af væsentlighedskravet, skærpelse af sammenligningslejemåls bevisværdi, krav om besigtigelse, oplysning om afgørelser i ejendommen og forbud mod betaling for fraflytning.

Formålet med bogen har således været at undersøge ændringen af boligreguleringslovens § 5, stk. 2 og formålet hermed, herunder retsstillingen for gennemgribende forbedrede lejemål.

Bogen er opdelt i følgende hovedafsnit:

  • Boliglejelovgivningens regler om lejefastsættelse
  • BRL § 5, stk. 2 gennem tiden
  • De nye regler i boligreguleringsloven og lejeloven

Bogen er skrevet af Cecilie Bentzen Meinertz, der er advokatfuldmægtig hos UNIVERSADVOKATER. Cecilie arbejder i sit daglige virke med sager og rådgivning om lejeret, men blandt andet også med inkasso, selskabsret og retsforholdene omkring heste.

Bestilling

Bestil din bog ved at klikke BESTILLING foroven på siden eller køb den hos din boghandler.

Tilbage

BOGUNIVERS ApS
Vestergade 3, 8000 Aarhus C
T: 82 82 81 81
E: mail@bogunivers.dk