Modregning i boliglejeforhold

Forfatter:Sofie Thøgersen
Udgivelsestidspunkt:2020-11-01
Pris:99,00 kr. inkl. moms.
ISBN:978-87-92673-25-1

Om bogen:

Denne bog handler om modregning i boliglejeforhold. Bogen har særligt fokus på den standspunktsrisiko, som lejer indtager ved at gøre modregning gældende samt udlejers sanktionsmuligheder efter lejelovens § 93 i den forbindelse. Derudover berøres andre af lejerettens modregningsproblematikker.

Bogen er opdelt i følgende hovedafsnit:

  • Modregning efter de obligationsretlige regler
  • Lejeretlige begrænsninger i modregningsadgangen
  • Procesretlige begrænsninger i modregningsadgangen
  • Formildende omstændigheder

Bogen er skrevet af Sofie Thøgersen, advokatfuldmægtig hos UNIVERSADVOKATER, hvorfra inspiration til behandling af flere af problemstillingerne er fundet. Sofie arbejder i sit daglige virke med sager og rådgivning om lejeret, men blandt andet også persondataret, immaterialret og retssager i øvrigt.

Bestilling

Bestil din bog ved at klikke BESTILLING foroven på siden eller køb den hos din boghandler.

Tilbage

BOGUNIVERS ApS
Vestergade 3, 8000 Aarhus C
T: 82 82 81 81
E: mail@bogunivers.dk