Interkreditoraftaler – med særligt henblik på tilbagetrædelseserklæringer

Forfatter:Søren Theilgaard Hansen
Udgivelsestidspunkt:August 2015
Pris:99,00 kr. inkl. moms.
ISBN:9788792673220

Om bogen:

Denne bog omhandler de muligheder og faldgruber, som låntager og långiver har, når parterne benytter interkreditoraftaler og tilbagetrædelseserklæringer i deres finansierings- og låneforhold.

Med udgangspunkt i det almindelige erhvervsliv, belyses en række almindeligt forekomne muligheder og problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med brugen af interkreditoraftaler. Særligt bliver det belyst, hvordan parterne opnår den tilstrækkelige kreditor- og omsætningsbeskyttelse, ligesom konsekvensen af tilbagetrædelsesvilkår i konkurs også har særlig bevågenhed.

Bogen er opdelt i følgende hovedafsnit

  • Generel information om interkreditoraftaler
  • Udformningen af tilbagetrædelsesvilkåret
  • Betalinger fra debitor
  • Kreditor- og omsætningsbeskyttelse
  • Konkurssituationer

Bogens formål er at give et samlet overblik over brugen af interkreditoraftaler og tilbagetrædelsesvilkår, og bogen henvender sig til både til låntager, banker, rådgivere mv. i forbindelse med finansiering af forskellige aktiviteter.

Om forfatteren/forfatterne:

Bogens forfatter er advokatfuldmægtig Søren Theilgaard Hansen, der i sit daglige virke arbejder med generel erhvervsret, og har et særligt fokus på finansieringsret og regulering heraf.

Bestilling

Bestil din bog ved at klikke BESTILLING foroven på siden eller køb den hos din boghandler.

Tilbage

BOGUNIVERS ApS
Vestergade 3, 8000 Aarhus C
T: 82 82 81 81
E: mail@bogunivers.dk