Retlig regulering af europæisk arbejdskraft i Danmark med særligt fokus på social dumping

Forfatter:Jonas Holdensen
Udgivelsestidspunkt:November 2015
Pris:99,00 kr. inkl. moms.
ISBN:9788792673237

Om bogen:

I denne bog behandles:

  1. Begrebet ”social dumping”
  2. Udviklingstendenser mht. tilstedeværelsen af europæisk arbejdskraft i Danmark
  3. Beskrivelse af den væsentligste retlige regulering mht. de tre fremtrædelsesformer af europæiske arbejdskraft i Danmark; direkte ansættelse, vikar-ansættelse samt udstationering.

Herudover analyseres det at registreringspligten for udenlandske tjenesteydere (i RUT-registret) på nogle punkter er i strid med EU-retten. Desuden behandles i hvilke tilfælde anvendelsen af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter vil kunne være i overensstemmelse med EU-retten. 

Afsluttende behandles hvilke fremtidige måder hvorpå man retligt kan regulere social dumping på i dansk ret samtidig med at dette vil være i overensstemmelse med EU-retten.

Om forfatteren/forfatterne:

Jonas Holdensen, cand.jur. og konsulent inden for kollektiv arbejdsret. Jonas har desuden fremlagt sine juridiske resultater på Folkemødet 2015 i Ungdomsbureauets Specialesalon. Se oplægget på YouTube ved søgning på ”Retlig regulering Ungdomsbureauet”.

Bestilling

Bestil din bog ved at klikke BESTILLING foroven på siden eller køb den hos din boghandler.

Tilbage

BOGUNIVERS ApS
Vestergade 3, 8000 Aarhus C
T: 82 82 81 81
E: mail@bogunivers.dk