Det konkurrenceretlige joint venture

Forfatter:Martin Appelon Høgholm
Udgivelsestidspunkt:Februar 2014
Pris:99,00 kr. inkl. moms.
ISBN:9788792673206

Om bogen:

Bogen omhandler anvendelsesområdet for henholdsvis Fusionsforordningen og Konkurrencelovens Kap. 4. Særligt hvornår et joint venture falder herunder, og således er at betragte som en anmeldelsespligtig fusion.

I dansk ret hersker en antagelse om et EU-harmoniseret regelsæt. Formålet med bogen har derfor været at belyse evt. forskelle mellem joint ventures behandlet under Fusionsforordningen og Konkurrencelovens Kap. 4. Dette er gjort ved at analysere særligt centrale elementer herunder bl.a.:

  • Fusionsreglernes kvantitative anvendelsesområde
  • Hvilke joint ventures der udgør en fusion
  • Joint venture deltagernes uafhængighed
  • Moderselskabernes fælleskontrol
  • Et joint ventures varetagelse af en selvstændig erhvervsvirksomheds samtlige funktioner
  • Joint venturets oprettelse på varigt grundlag

I forlængelse heraf er det overvejet hvilke positive eller negative konsekvenser, dette kan medføre i dansk konkurrenceret. 

Herudover har fremstillingen søgt at belyse hvorvidt dansk konkurrencerets definition af et anmeldelsespligtigt joint venture, indirekte

Om forfatteren/forfatterne:

Forfatteren er på udgivelsestidspunktet advokatfuldmægtig.

Bestilling

Bestil din bog ved at klikke BESTILLING foroven på siden eller køb den hos din boghandler.

Tilbage

BOGUNIVERS ApS
Vestergade 3, 8000 Aarhus C
T: 82 82 81 81
E: mail@bogunivers.dk