Tidsfristforlængelse i entreprise

Forfatter:Søren Vasegaard Andreasen
Udgivelsestidspunkt:Juni 2010
Pris:99 kr. inkl. moms.
ISBN:978-87-92673-00-8

Om bogen:

Denne bog omhandler de muligheder som entreprenører og bygherrer har for at kræve afleveringsfristerne udskudt i forhold til den aftalte tidsplan efter reglerne i navnlig AB 92 § 24.

Reglerne gælder dog i høj grad også, selvom AB 92 ikke er aftalt.

Med udgangspunkt i entreprenørens muligheder gennemgås samtlige almindelige forekommende omstændigheder samt en række usædvanlige omstændigheder, som kan føre til tidsfristforlængelse, ligesom det gennemgås, hvornår tidsfristforlængelse ikke kan forventes.

 Bogen er opdelt i følgende hovedafsnit

  • Bygherrens forhold
  • Entreprenørens forhold
  • Andre entreprenørers forhold
  • Offentlige myndigheder
  • Udefrakommende omstændigheder

Bogens formål er at give et samlet overblik over et væsentligt emne indenfor entrepriseretten, og bogen henvender sig til alle byggeriets parter, herunder rådgivere, bygherrer og entreprenører.

Om forfatteren/forfatterne:

Bogens forfatter er advokat Søren Vasegaard Andreasen, som i sit daglige virke i Advokatgruppen arbejder med rådgivning og retssager fortrinsvis indenfor byggeri og fast ejendom.

Bestilling

Bestil din bog ved at klikke BESTILLING foroven på siden eller køb den hos din boghandler.

Tilbage

BOGUNIVERS ApS
Vestergade 3, 8000 Aarhus C
T: 82 82 81 81
E: mail@bogunivers.dk