Gensidigt bebyrdende aftaler ved rekonstruktion

Forfatter:Emmie Vollerup Mylius
Udgivelsestidspunkt:November 2013
Pris:99,00 kr. inkl. moms.
ISBN:978-87-92673-19-0

Om bogen:

Denne bog omhandler behandling af gensidigt bebyrdende aftaler iht. rekonstruktionsreglerne, der trådte i kraft den 1. april 2011. Det undersøges, om de nye rekon­strukti­onsregler i henseende til gensidigt bebyrdende aftaler vil kunne for­bedre mulighederne for rekonstruktion. Herunder analyseres fordele og ulemper i relation til hhv. skyldneren/virksomheden og medkontra­henterne.

Dette sker via en sammenligning af de nye rekonstruktionsregler med de hidtidige regler om betalingsstandsning og tvangsakkord samt en sammenligning med reglerne om gensidigt bebyrdende aftaler i konkurs.

Bogen er opdelt i følgende hovedafsnit

  • Indledning
  • Rekonstruktionsforløbet i hovedtræk
  • Gensidigt bebyrdende aftaler generelt
  • Særlige aftaletyper
  • Efter rekonstruktionsbehandling
  • Statistik over antal foretagne rekonstruktioner
  • Konklusion


I bogen behandles reglerne, der generelt gælder for gensidigt bebyrdende aftaler.

Derudover behandles erhvervslejemål, finansiel leasing og ansættelsesforhold i hovedafsnittet om særlige aftaletyper, da disse har særlige karakteristika og særlige problemstillinger, der affødes heraf. De regler, der således er vedtaget specielt for disse aftaletyper, og de problemstillinger omkring samspillet mellem rekonstruktionsreglerne og andre regelsæt, der gør sig gældende ved disse aftaletyper, behandles i dette afsnit.

Bogens formål er at give et samlet overblik over et aktuelt og væsentligt emne indenfor insolvensretten. Bogen henvender sig til såvel praktikere som teoretikere, men er dog primært tænkt som et praktisk opslagsværk.

Aftaletyperne erhvervslejemål, finansiel leasing og ansættelsesaftaler, der er særligt fokus på i bogen, er nogle af de i praksis mest forekommende aftaletyper, der skal tages stilling til ved rekonstruktion.

Bogens forfatter er advokatfuldmægtig Emmie Vollerup Mylius, som i sit daglige virke arbejder bredt indenfor og på tværs af retsområder, herunder indenfor insolvensret. Hun blev cand.jur. fra Syddansk Universitet i 2013.

Hun har fra tidligere ansættelser under jurastudiet som stud.jur. i hhv. advokatfirma og arbejdsgiverforening arbejdet indenfor insolvensret og ansættelsesret.

Bestilling

Bestil din bog ved at klikke BESTILLING foroven på siden eller køb den hos din boghandler.

Tilbage

BOGUNIVERS ApS
Vestergade 3, 8000 Aarhus C
T: 82 82 81 81
E: mail@bogunivers.dk