Identifikation mellem koncernselskaber i relation til kreditorer

Forfatter:Mads Søbye og Carsten Jacobsen
Udgivelsestidspunkt:November 2012
Pris:99,00 kr. inkl. moms.
ISBN:978-87-92673-12-1

Om bogen:

Denne bog bygger på forfatternes juridiske kandidatafhandling fra Aalborg Universitet 2012. I bogen foretages en analyse af, under hvilke omstændigheder der statueres identifikation mellem koncernselskaber i relation til kreditorer, og hvilke momenter der er afgørende herfor. Det påvises desuden i lyset af U.1997.1642.H (Midtfyns Festivalen), at hæftelsesgennembrud er muligt efter dansk ret i forhold til koncernselskaber.

Om forfatteren/forfatterne:

Bogens forfattere er Mads Søbye og Carsten Jacobsen, der begge er juridiske kandidater fra Aalborg Universitet.

Bestilling

Bestil din bog ved at klikke BESTILLING foroven på siden eller køb den hos din boghandler.

Tilbage

BOGUNIVERS ApS
Vestergade 3, 8000 Aarhus C
T: 82 82 81 81
E: mail@bogunivers.dk