Erstatning for helbredelsesudgifter samt andet tab efter Erstatningsansvarsloven § 1, Arbejdsskadesikringsloven § 15 og den private ulykkesforsikring

Forfatter:Thomas Mikkelsen
Udgivelsestidspunkt:November 2012
Pris:99,00 kr. inkl. moms.
ISBN:978-87-92673-11-4

Om bogen:

Bogen formål er at klarlægge, i hvilket omfang og i hvilken udstrækning skadelidte i forbindelse med en personskade har mulighed for at få erstattet helbredelsesudgifter samt andet tab efter henholdsvis EAL, ASL og en privat ulykkesforsikring.

Bogen indeholder en overordnet redegørelse for omfanget af reglernes anvendelse. Herunder behandles koordinationen mellem henholdsvis erstatningsansvarsloven, arbejdsskadesikringsloven og den private ulykkesforsikring.

Bogen indeholder følgende hovedemner:

  • En analyse af den tidsmæssige udstrækning af erstatningsmulighederne.
  • Indholdet af betingelserne om nødvendig og helbredende behandling efter EAL § 1 og ASL § 15.
  • På baggrund af teorien samt indholdet i to artikler i Dagbladet Information diskuteres objektiviteten af den lægefaglige bedømmelse, der ofte ligger til grund for vurderingen af nødvendigheden af et behov for fremtidige og helbredende behandling.

    Bogen kan med fordel læses af alle, der ønsker at undersøge de nærmere kriterier for erstatning af helbredelsesudgifter efter EAL, ASL og en privat ulykkesforsikring.

Om forfatteren/forfatterne:

Bogens forfatter er Thomas Mikkelsen, der er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet.

 

Bestilling

Bestil din bog ved at klikke BESTILLING foroven på siden eller køb den hos din boghandler.

Tilbage

BOGUNIVERS ApS
Vestergade 3, 8000 Aarhus C
T: 82 82 81 81
E: mail@bogunivers.dk