Udenlandsk arbejdskraft i Danmark - En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden

Forfatter:Martin Gräs Lind og Christian Andersen-Mølgaard
Udgivelsestidspunkt:September 2012
Pris:575,00 kr. inkl. moms.
ISBN:978-87-92673-10-7

Om bogen:

Bogen behandler bl.a. følgende emner:

 • Regler for opholds- og arbejdstilladelse til Danmark
 • Fri bevægelighed af arbejdskraft, kapital og tjenesteydelser i EU
 • Udstationering
 • Udlændinges arbejde i Danmark
 • Myndigheders og fagforeningers kontrol af udenlandsk arbejdskraft, samt RUT-registret
 • Etablering af udenlandske EU-virksomheder i Danmark
 • Kollektive kampskridt overfor udenlandske virksomheder i Danmark
 • Illegal beskæftigelse og omgåelse
 • Vikararbejde fra udlandet
 • Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter
 • Underentrepriser med udenlandsk beskæftigelse
 • Arbejdsprocesretlige problemstillinger i relation til udenlandske virksomheder
 • Optryk af vigtigste regelsæt og henvisninger til speciallitteratur

Om forfatteren/forfatterne:

Martin Gräs Lind er advokat (H), ph.d.,  med arbejdsret- og databeskyttelsesret som primært arbejdsområde. Erfaring som lektor og ekstern underviser på kurser, seminarer m.v. i en længere årrække. Stiftede i 2005 undervisningsfaget ansættelsesret & personalejura ved Aarhus Universitet, som er blevet et eftertragtet valgfag blandt kandidatstuderende. I perioden 2008-2012 medlem af det nordiske forskningsprojekt FORMULA “Free Movement – Labour Market Regulation and Multi-Level Governance in the Enlarged EU/EEA – a Nordic and Comparative Perspective”.

 

 

Christian Andersen-Mølgaard, f.1984, er fuldmægtig i Justitsministeriet, Civilstyrelsen, hvor han arbejder med fondsret og personret. Tidl. underviser ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet i retslære og forvaltningsret. Har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret hos Dansk Erhverv i studietiden.

 

 

Andet:

Bogen er på 441 sider.

Bestilling

Bestil din bog ved at klikke BESTILLING foroven på siden eller køb den hos din boghandler.

Tilbage

BOGUNIVERS ApS
Vestergade 3, 8000 Aarhus C
T: 82 82 81 81
E: mail@bogunivers.dk